ÅterC

ÅterC

Ny information om ÅterC!

Vi kommer att flytta till Stommens lokaler i Landvetter den 28 augusti 2020. Verksamheten kommer sedan att vara stängd under en tid. Vi återkommer med information när vi öppnar igen. 

Kommunens kreativa återanvändningscenter ÅterC är en pedagogisk verksamhet för kommunala för- och grundskolor. På ÅterC finns restmaterial från företag och privatpersoner. Materialet kan användas till att berika verksamheternas lärmiljöer. Allt material miljögranskas och riskbedöms. Vår idé är att en mångfald av material ökar möjligheten för barnen att utforska, experimentera och kommunicera.

På ÅterC arbetar pedagoger som bidrar med idéer och inspiration till kreativa lärmiljöer. Vi ordnar workshops för barn  och fortbildning för pedagoger som knyter an till aktuell forskning.

Hållbar utveckling

Verksamheten utgår ifrån ”Hållbar utveckling” vilket innebär att ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv är centrala delar i vårt arbete.  ÅterC arbetar för att skapa engagemang , hoppfullhet och glädje för ett fortsatt arbete mot en hållbar framtid.